Z dniem 28.12.2015 zakończyliśmy działalność platformy MutliBenefit. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią.

Przyjęcie planu połączenia
Zarządy spółek Nowe Benefity Sp. z o.o., MultiBenefit Sp. z o.o. oraz komplementariusz spółki MultiBenefit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w dniu 12 lutego 2016 r. przyjęły plan połączenia w/w spółek.
Plan połączenia spółek